Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne obywatelstwo przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Pomoc dla większej liczby osób


Do tej pory nieodpłatna pomoc prawna była dostępna tylko dla określonego ustawą kręgu osób. Teraz takie wsparcie może być udzielone każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika.